Socialtandpleje

Behandlinger i socialtandplejen.

Behandlinger

Socialtandplejen omfatter:

  • Akutsmertelindrende behandling, hvorved forstås behandling, som afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand.
  • Funktionsopbyggende tandbehandling, hvorved forstås behandling af oral funktionsnedsættelse til borgere, der f.eks. har nedsat tyggefunktion, eller hvor tab af tænder i fortandsregionen er vansirende.
  • Forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, hvorved forstås information og instruktion i tandpleje og behandling af eksisterende sygdom og forebyggelse af ny sygdom.
  • Behandlingen omfatter også udlevering af det for behandlingen nødvendige medicin (fx smertestillende medicin og antibiotika).
  • Behandlingen tilpasses efter konkret vurdering den enkeltes ønsker og behov samt muligheder for at gennemføre en given undersøgelse eller behandling.

Behandlingerne i socialtandplejen
De mest almindelige behandlinger i socialtandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, tandudtrækninger og protesefremstilling. Behandlingsmæssigt omfatter socialtandplejen derfor kun den nødvendige behandling af tandsættet så man holdes fri for symptomer og funktionsbegrænsninger. Efter konkret vurdering kan der tilbydes yderligere behandling eller viderehenvisning til specialtandplejen. Behandlingerne kan efter behov udføres under generel anæstesi (helbedøvelse).

Hvor kan man blive behandlet og hvem foretager behandlingen?
Behandlingen foregår på den kommunale tandklinik på Gildhøj 190.

De sociale tilbud skal ved opsøgende indsats og ledsagelse støtte den enkelte i at benytte tilbuddet således at den tiltænkte behandling gennemføres.

Socialtandplejen tilrettelægges sådan at tilgængelighed, tryghed og fleksibilitet tilgodeses under hensyntagen til den enkelte patient og således at klinikken udviser rummelighed og tolerance i mødet med den enkelte.
Behandlingerne udføres af personale med særlig interesse for og viden om målgruppen.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.