Sådan kommer man med i ordningen

Sådan kommer du med i omsorgstandpleje-ordningenPersoner, der har så dårligt fysisk eller psykisk helbred, at de ikke kan benytte den eksisterende sygesikringsordning, kan få tilbudt omsorgstandpleje. Det betyder, at egenomsorgen skal være så begrænset, at der er behov for hjælp til personlig pleje.

Det er plejepersonalet, der efter et individuelt skøn vurderer, om betingelserne for en henvisning er opfyldt. Det skal klart fremgå, hvad årsagen til henvisningen er. Tandplejen har desuden brug for at kende til patientens fysiske og psykiske helbredstilstand, herunder brug af hjælpemidler og medicin.

Tandlægen, som modtager henvisningen, vurderer altid det aktuelle behov.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen. I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen.

Man kan som borger/patient [i henhold til lov nr. 706 af 25. juni 2010, §5] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over kommunens afgørelse: med hensyn til om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje; -med hensyn til egenbetalingen; -med hensyn til omfanget af omsorgstandpleje. Læs mere her