Behandlinger

BehandlingerOmsorgstandplejen er:

  • Forebyggende og vedligeholdende
  • Fordelene for borgeren ved behandlingen skal klart overstige ulemperne
  • Efter behov: behandling af henholdende eller af palliativ karakter
  • Behandling baseret på realistiske behandlingsbehov
  • Opsøgende og regelmæssige undersøgelser

 

De mest almindelige behandlinger i omsorgstandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækning.

Som udgangspunkt tilstræber vi først og fremmest smertefrihed. Dernæst tager vi udgangspunkt i patientens aktuelle helbred og sociale situation. Tidligere tandplejevaner indgår også i vurderingen. Behandlingstilbuddet vil blive baseret på et realistisk niveau, idet fordelene ved en given behandling for patienten altid skal overstige ulemperne.

Behandlingsmæssigt omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet. Og da behandlingen oftest ydes i borgeres private hjem, er mulighederne begrænsede.

Behandlingerne udføres som udgangspunkt i borgerens eget hjem eller i et klinikrum indrettet på plejecentret.

Alle behandlinger i omsorgstandplejen udføres med særlig hensyntagen til, at patienterne behandles i deres egne omgivelser uden for klinik.

Behandlingerne udføres af særligt trænet tandplejepersonale. Der er pr. 1. januar igen indført fritvalgsordning for omsorgstandpleje. Det betyder, at personer, der får tilbudt tandpleje ved offentlig klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos privat praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Hvis du ikke ønsker at bruge kommunens behandlere til din omsorgstandpleje, skal du give tandplejen besked inden du vælger privat behandler. Find kontaktoplysningerne under ‘Kontakt’ i menulinjen øverst på denne side.